Novetats

Darrers elements modificats o afegits al OCW
Format LaTeX pel TFG v6.5

Tarfile amb la documentació, la classe LaTeX i les plantilles per a escriure la memòria del TFG v6.5

Pràctica 4

Pràctica 4. Sintetitzador de so controlat per CPU

Teoria de Circuits (TCIR) Teoria de Circuits (TCIR)

En aquest curs es presenten els fonaments de la Teoria de Circuits per tal d'aplicar-los a l'anàlisi de circuits resistius. Des de ben aviat es treballa amb amplificadors operacionals, la qual cosa permet realitzar interessants aplicacions al laboratori. El curs també contempla l'anàlisi, en el domini temporal, de circuits de primer ordre. Progressivament s'introdueixen problemes elementals de disseny. Durant les primeres sessions de laboratori s'afegeix circuiteria analògica als mateixos dispositius digitals utilitzats a Introducció als Sistemes Digitals, per la qual cosa és recomanable haver cursat prèviament aquesta assignatura.