Novetats

Darrers elements modificats o afegits al OCW
4. Capa de transport

Transparències sobre la capa de transport. Associades al llibre "Computer Networking" 6ed. de J. F. Kurose i K. W. Ross.

3. Capa de xarxa

Transparències sobre la capa de xarxa. Associades al llibre "Computer Networking" 6ed. de J. F. Kurose i K. W. Ross.

2b. Protocol fiable

Transparències sobre la implementació d'un protocol fiable. Associades al llibre "Computer Networking" 6ed. de J. F. Kurose i K. W. Ross.

2a. Capa d'enllaç i xarxa local

Transparències sobre la capa d'enllaç i les xarxes d'àrea local. Associades al llibre "Computer Networking" 8ed. de J. F. Kurose i K. W. Ross.

1. Introducció

Transparències del tema introductori. Associades al llibre "Computer Networking" 8ed. de J. F. Kurose i K. W. Ross.

Pràctica 2

Implementació de protocol d'accés al medi CSMA sobre xarxa local morse.