Calendari PBN 2022/23

Calendari i temari de Programació a Baix Nivell
N Setmana Teoria Laboratori Comentaris
1 13/2/2023 Llenguatge C Introducció al toolchain de GNU
2 20/2/2023 Llenguatge C Pràctica 1:  C - I
3 27/2/2023 Llenguatge C Pràctica 2:  C - II
4 6/3/2023 Llenguatge C
5 13/3/2023 Llenguatge C
6 20/3/2023 Llenguatge C Pràctica 3:  Codificació Morse
7 27/3/2023 Llenguatge C
8 3/4/2023 Setmana santa
9 10/4/2023 El toolchain de GNU per a AVR
10 17/4/2023

El preprocessador de C
La fase de compilació

Pràctica 4: Control semafòric amb supervisor extern Control C
11 24/4/2023
12 1/5/2023
13 8/5/2023 Pràctica 5: Control semafòric de cruïlla
14 15/5/2023 Make
15 22/5/2023 La fase de muntatge Pràctica 6: Control semafòric de cruïlla amb comunicació morse: mestre
16 29/5/2023 Llibreries d'objectes
Pràctica 7: Control semafòric de cruïlla amb comunicació morse esclau