Calendari PBN 2020/21

Calendari i temari de Programació a Baix Nivell
N Setmana Teoria Laboratori Comentaris
1 16/2/2022 Llenguatge C Introducció al toolchain de GNU
2 23/2/2022 Llenguatge C Pràctica 1:  C - I
3 2/3/2022 Llenguatge C Pràctica 2:  C - II
4 9/3/2022 Llenguatge C
5 16/3/2022 Llenguatge C
6 23/3/2022 Llenguatge C Pràctica 3:  Codificació Morse
7 30/3/2022 Llenguatge C
8 6/4/2022 El toolchain de GNU per a AVR Pràctica 4: Control semafòric amb supervisor extern
9 14/4/2022 Setmana santa
10 20/4/2022

El preprocessador de C
La fase de compilació

Pràctica 5: Control semafòric de cruïlla Control C
11 27/4/2022 Make
12 4/5/2022 Pràctica 6: Control semafòric de cruïlla amb comunicació morse: mestre
13 11/5/2022 La fase de muntatge
14 18/5/2022 Pràctica 7: Control semafòric de cruïlla amb comunicació morse esclau
15 25/5/2022 Llibreries d'objectes
16 1/6/2022