Llistat de treballs 2013 - 2014

  1. Suport de SOS (poste SOS)autònoms energèticament: Objectius d’un equip SOS instal•lat en una via; Elements que l’integren: comunicació amb l’usuari, equipaments electrònics interns, comunicacions, ... ; Materials de fabricació de la carcassa, justificació; Autonomia energètica; Centre de control; Propostes de millora pròpies.
  2. Estació meteorològica automàtica: Objectius d’una estació meteorològica; Elements que l’integren: sensors, equipaments electrònics interns , comunicacions, processat de la informació, .... ; Encapsulat de les estacions, material en que està fabricat; Autonomia energètica; Centre de control, gestió d’alarmes; Propostes de millora  pròpies.
  3. Sistemes de reg intel•ligents: Objectius d’un sistema de reg intel•ligent; Sistemes de control de regadius: equips, electrovàlvules, bombes, ....; Materials de fabricació dels elements; Autonomia energètica;  Centre de control, gestió d’alarmes; Propostes de millora pròpies.
  4. Semàfors intel•ligents: Objectius de la gestió dels semàfors intel•ligents; Diferències entre semàfors intel•ligents i els normals; Equips electrònics que permeten gestionar els semàfors intel•ligents; Materials amb que es fabriquen els semàfors; Autonomia energètica; Comunicació amb el centre de control; Propostes de millora pròpies.
  5. Fanals intel•ligents: Objectius dels fanals intel•ligents; Avantatges en la utilització de fanals intel•ligents; Descripció dels sistemes electrònics; Materials amb que es fabriquen els fanals intel•ligents;  Es possible la seva autonomia energètica?; Comunicació amb el centre de control; Propostes de millora pròpies.
  6. Sistema d’aparcament guiat: Objectius d’un sistema d’aparcament guiat; Avantatges / inconvenients de la seva utilització; Descripció dels sistemes electrònics necessaris per el seu funcionament; Materials amb que es fabriquen els diferents components; Es possible la seva autonomia energètica?; Comunicació amb el centre de control; Propostes de millora pròpies.
  7. Papereres solar compactadores: Objectius d’una paperera solar compactadora; Avantatges / inconvenients de la seva utilització; Descripció dels sistemes electrònics necessaris per el seu funcionament; Materials amb que es fabriquen els diferents components; Autonomia energètica; Comunicació amb el centre de control; Propostes de millora pròpies.
  8. Gestió intel•ligent de les parades d’autobús: Objectius de la gestió intel•ligent; Avantatges per els usuaris; Equips electrònics que permeten la seva gestió; Materials amb que es fabriquen; Autonomia energètica; Comunicació amb el centre de control; Propostes de millora pròpies.