Esteu aquí: Inici Assignatures Tecnologies Complementàries 2 Guia del curs

Guia del curs

Objectius

L'assignatura té com a objectius:

 1. Conèixer el funcionament bàsic dels sistemes elèctrics i la seva aplicació a vehicles elèctrics.
 2. Saber seleccionar materials i conèixer les seves propietats.
 3. Prendre consciència de la realitat del món i els seus desequilibris
 4. Descobrir nous paradigmes de la programació més enllà del paradigma imperatiu.
 5. Visualitzar i experimentar un projecte real d'una màquina que actualment està al mercat.
 6. Assimilar que una de les grans eines que s'adquireixen durant el grau és la capacitat per resoldre problemes d'enginyeria, i que aquesta virtut ens permet solucionar problemes en un entorn d'I+D de qualsevol tipus, no necessàriament relacionat amb les TIC.
 7. Saber redactar i estructurar correctament un article
 8. Demostrar destresa en la planificació d’una comunicació oral, tant en la selecció de la informació a comunicar com en els mitjans utilitzats.
 9. Aprendre a plantejar una estratègia de cerca, saber identificar els diferents tipus de documents i saber localitzar-los
 10. Saber planificar i avaluar les activitats de grup
 11. Entendre que els idiomes són un pilar fonamental avui en dia, tant per la comunicació com per la recerca i interpretació d'informació

 

Càrrega docent

La càrrega del curs és de 6 ECTS i equival a 150h de dedicació durant el quadrimetre. Aquestes hores queden repartides de la següent forma:

Tipus d'activitat
ActivitatCàrrega en hores
Presencial Classes de teoria 24
Presencial Treball en grup petit
36
No presencial
Projecte i presentació
60
No presencial
Estudi i treball
30

Organització

Cursos

En aquesta assignatura s'impartiràn 2 cursos:

El Sistema Elèctric i aplicacions

En aquest tema es pretén:

 • Introducció al Sistema Elèctric
 • Descriure alguna aplicació: cotxe elèctric, generació d'energia, ..

Materials: propietats i utilització

En aquest tema es treballarà:

 • Introducció a les característiques bàsiques dels materials
 • Causes de fallades dels materials
 • Mètodes de selecció de materials
 • Propietats funcionals dels materials
 • Sistemes de qualitat
 • Introducció al disseny de materials

Els cursos s'avaluaran a partir dels treballs realitzats i qüestionaris d'avaluació

Taller

En aquesta assignatura s'impartiràn un Taller

Introducció al llenguatge de programació seqüencial Erlang

En aquest tema es pretén:

 • Facilitar l'aprenentatge del llenguatge Erlang en assignatures posteriors.

El taller s'avaluarà a partir dels treballs realitzats

Seminari

En aquesta assignatura s'impartiràn dos seminaris

Recursos naturals i la seva distribució

En aquest tema es treballarà:

 • Anàlisi de la realitat del món. Les relacions Nord-Sud
 • Recursos naturals. La importància de l’aigua
 • Anàlisis de casos reals
 • Cooperació internacional
 • Presentació d’una vivència de cooperació

Emprendoria i innovació

En aquest seminari es visitarà una empresa propera a l'EPSEM

 

Realització d’un treball i la seva presentació en un workshop

Aquest tema és el conductor de la majoria de temes d’aquests curs. En ell es realitzarà un treball que caldrà presentar i exposar en un workshop.

El tema de treball varia cada curs.

 

Avaluació

L'assignatura s'avalua d'acord amb els següents elements:

 • Exercicis lliurats en cada un dels cursos, tallers i seminaris
 • Treball: nota del tutors i nota dels avaluadors externs