Tema 4: Disseny de Bases de Dades

Objectius i argument

Disseny conceptual: el model ER

 • Entitats, atributs i interrelacions
 • Interrelacions binàries, n-àries, recursives
 • Entitats dèbils
 • Generalització/Especialització
 • Entitats associatives
 • Resolució de Casos pràctics

Disseny lògic: la transformació del model ER al model relacional

 • Resolució de Casos pràctics

Paranys de disseny

Resultats d'aprenentatge

 • Conèixer el model ER
 • Dissenyar òptimament el model conceptual de les dades d'un sistema d'informació mitjançant el model ER
 • Dissenyar òptimament una BD relacional partint d'un disseny conceptual basat en el model ER
 • Plantejar solucions alternatives a un problema de disseny.

Referències

 • Capítol V, Sistac et al,``Bases de Dades''.
 • Silberschatz, Korth and Sudarshan, ``Database system Concepts. 6th edition'' (pdf available)