Format LaTeX pel TFG v6.5

Tarfile amb la documentació, la classe LaTeX i les plantilles per a escriure la memòria del TFG v6.5