Aspectes legals del Programari Lliure

Transparències de la sessió especial sobre legalitat del software i programari lliure.