Exercicis de teoria setmana 2

Exercicis de teoria setmana 2

Exercicis de teoria setmana 2

Author: Jaume Molins Perepons
Grup:11
Date: 23-set-2009

EOT 1.1

Escriviu un bocí de codi que calculi la suma de dos enters i n'escrigui el resultat per la pantalla:

print 3 + 5

EOT 1.2

Expliqueu algunes característiques importants de les variables.

Les variables són contenidors de valors tals que:

  • S'indentifiquen amb un nom únic que anomenem identificador.
  • El valor que contenen pot modificar-se amb l'operació d'assignació.