Executar pydoc en windows

Dos opcions per a poder executar-ho

Podeu anar a menú inici i seleccionar la icona Module Docs que es troba dins del grup de programa Python o bé executar el codi pydocgui.pyw que trobareu a dins de la ruta \Tools\Scripts, dins de la carpeta on heu instal·lat el Python.