Primeres propietats dels grafs

Pràctica amb les propietats bàsiques dels grafs: grau dels vèrtexs, principi de les mans encaixades, grafs regulars, matriu d'adjacència d'un graf ...