Esteu aquí: Inici Assignatures Fonaments Matemàtics per a les TIC Apunts

Apunts

Àlgebres de Boole, Aritmètica, ...
File Fonaments d'Àlgebres de Boole
Propietats generals. Àlgebra de Boole binària: funcions, formes canòniques, mapes de Karnaugh, simplificació per Quine-McCluskey.
File Divisió entera
Divisibilitat entera. Algorisme de la divisió entera. Màxim comú divisor: algorisme d'Euclides.
File Nombres primers
Nombres primers: Teorema fonamental de l'Aritmètica. Mínim comú múltiple. Obtenció de divisors enters.
File Equacions diofàntiques
L'equació lineal. Una equació en diferència de quadrats. L'equació pitagòrica: ternes pitagòriques primitives.
File Congruències
Nombres congruents, classes d'equivalència, operacions entre classes, resolució de congruències, funció d'Euler i Teorema d'Euler, criteris de divisibilitat.
File Funcions de dues variables
Definició de funció escalar de dues variables, corbes de nivell, derivades parcials, vector gradient, derivades direccionals, pla tangent, recta normal, màxims i mínims, punts de sella, matriu hessiana, criteris per a determinar el caràcter dels punts singulars.