Com i on he d'entregar els exercicis ?

Els exercicis de teoria i laboratori i, en general, els documents que l'estudiant entrega s'han d'escriure d'una forma determinada. Aquí s'explica com.

On i com s'entreguen?

Els exercicis s'entreguen emprant el campus virtual de la UPC. Allí cada entrega us apareixerà com una tasca pendent que haureu de completar abans de la data indicada. El procediment és doncs el següent:

 1. Escriviu les solucions als problemes o el document que calgui entregar. Seguiu les instruccions sobre la manera d'escriure'l (format) que s'indica més endavant en aquesta pàgina.
 2. Quan tingueu el fitxer a punt, connecteu-vos al campus virtual Atenea i seleccioneu l'assignatura corresponent.
 3. Les tasques a fer, com ara les entregues, apareixen tal i com indica la fletxa vermella en la següent imatge
  Foto de les pantalles d'entrega
 4. Seleccioneu la entrega que us interessi. Llavors us apareixerà una pantalla com la següent:
  Foto de les pantalles d'entrega
  En aquesta pantalla:
  1. La fletxa vermella us indica el nom de la tasca.
  2. La fletxa verda us diu fins quan teniu temps per entregar-la. Passada aquesta data ja haureu perdut la possibilitat d'entregar la feina i es considerarà no entregada.
  3. El cercle taronja indica el lloc on es descriu què cal entregar en aquesta tasca.
  4. Finalment, el cercle blau és el formulari que heu de fer servir per enviar el fitxer que té el vostre treball. Només podreu enviar-lo una única vegada.

En quin format s'entreguen?

Els exercicis s'entreguen sempre com un fitxer en format text. El format text és el que es pot escriure amb qualsevol editor de textos (ATENCIÓ: no amb un processador de textos com Word o OpenOffice). Alguns dels editors possibles són: emacs, vi, gedit, nano o notepad, però n'hi molts d'altres. Nosaltres us recomaneu que utilitzeu emacs ja que és el mateix que usareu per escriure programes en Python.

Per tal d'unificar aspectes, el fitxer de text l'escriurem emprant la sintaxi de RestructuredText (RST). RST és una forma molt senzilla d'escriure documents usant fitxers de text.

Com s'escriu en RestructuredText

És molt simple, els títols de primer nivell s'escriuen així:

Títol de primer nivell
======================

Els de segon nivell aixi:

Títol de segon nivell
---------------------

Els paràgrafs s'escriuen com una col·lecció de línies acabades en una línia en blanc:

Un paràgraf és una col·lecció de línies
que s'escriuen una darrera l'altra i
s'acaben amb una línia en blanc.

Després pot haver-hi un altre paràgraf
i així tantes vegades com sigui necessari.

Les llistes, s'escriuen indentant les línies i precedint cada punt amb una estrelleta:

Una llista és una estructura com la que segueix a continuació:

* Primer element de la llista

* Segon element de la llista. Aquesta
vegada és un element més llarg.

Pot, fins i tot, tenir més de
dos paràgrafs.

* Tercer element de la llista.

Si volem escriure codi python en mig del text, ho fem sempre després d'un paràgraf que acabi amb :: i indentem el bloc sencer.

Escriu una funció que sumi dos enters::

def sumados(x,y):
return x + y

Si no ens cal un paragraf que precedeixi el bocí de codi, aleshores simplement hi escrivim els ::

::
def sumados(x,y):
return x + y

Amb això ja teniu prou informació per començar. Si voleu saber més d'aquest format llegiu-vos aquest tutorial.

Un exemple complet d'entrega de problemes escrit en RST podria ser el següent:

Exercicis de teoria setmana 2
=============================

:Author: Jaume Molins Perepons
:Grup: 11
:Date: 23-set-2009


EOT 1.1
-------

Escriviu un bocí de codi que calculi la suma de dos enters i n'escrigui
el resultat per la pantalla::

print 3 + 5

EOT 1.2
-------

Expliqueu algunes característiques importants de les variables.

Les variables són contenidors de valors tals que:

* S'indentifiquen amb un nom únic que anomenem *identificador*.
* El valor que contenen pot modificar-se amb l'operació d'assignació.

Per que escriure en ReestructuredText?

Escriure en RST pot semblar una cosa extranya i obsoleta. Malgrat això, escriure en RST té innombrables avantatges:

 • És molt àgil i simple i no requereix aplicacions especials.
 • Els fitxers ocupen molt poc espai i poden llegir-se des de qualsevol computador (aquesta és la raó principal per usar-lo en les entregues).
 • Pot convertir-se a molts altres formats de manera automàtica.

Aquest darrer punt és especialment interessant. Per il·lustrar-lo hem emmagatzemat el exemple anterior en un fitxer de text de nom exemple.txt i l'hem convertit a altres formats usant el servei web rst2a. El resultat són aquests dos fitxers:

A banda d'aquest servei web també existeixen multitud de comandes de conversió que de ben segur sabreu trobar amb algunes cerques a Google. Amb aquestes comandes es poden fer conversions més riques que incorporin, per exemple, tipografiat automàtic del codi segons el llenguatge de programació. Aqui teniu un exemple obtingut amb l'eina rst2pdf: exemple2.pdf.