Teoria informàtica-iTIC: Apunts

Introducció a la programació

Traducció i adaptació de l'obra «How to Think Like a Computer Scientist. Learning with Python 2nd Edition». Versió preliminar de l'1/12/2011.