Tema 4: Documentació del projecte

Presentació de classe del tema 4. Quina és la documentació que cal fer durant el projecte.