Documentació Ús solvent recursos informació

Documentació proporcionada per la BCUM referent a la competència genèrica ús solvent dels recursos d'informació.
Informa't

Informació del servei de biblioteques de la UPC on trobareu eines que us ajudaran a localitzar, avaluar, utilitzar i difondre la informació eficientment.

Planifica't

Eina que ajuda a planificar el temps quan es fa un treball