Presentacions de classe

Presentacions amb resums dels apunts per passar a classe
Tema 1: El projecte

Presentació de classe del tema 1. Definicions de projecte, tipus de projectes i altres aspectes d'interès.