Tema 2: Planificació del projecte

Presentació de classe del tema 2. Com planificar i fer l'oferta d'un projecte.