Tema 3: Realització i seguiment del projecte

Presentació de classe del tema 3. Què cal fer durant la realització del projecte i com fer el seu seguiment per tal de finalitzar-lo amb èxit.