Tema 6: Particularització per al Treball Final de Grau

Es comenten els principals aspectes que s'han de tenir en compte per a dur a terme amb èxit el TFG.