Tema 1: El projecte

Definicions de projecte, tipus de projectes i altres aspectes d'interès.