Pràctica 2

Implementació de protocol d'accés al medi CSMA sobre xarxa local morse.