Esteu aquí: Inici Assignatures Xarxes de Comunicacions Pràctiques

Pràctiques

Pràctiques de l'assignatura de Xarxes de Comunicació
File Pràctica 1
Detecció d'errors en un canal morse
File Llibreria complementària
Llibreria complementària per fer la pràctica 2 i 3. Conté el mòdul "ether" per bloc de bytes i el mòdul "timer" estès a 10 minuts. Aquesta llibreria està compilada amb el mòdul "ether" implementat amb callback per a la recepció. La funció que se li passa a on_message_received() serà cridada quan el receptor tingui un missatge rebut.
File Pràctica 2
Implementació de protocol d'accés al medi CSMA sobre xarxa local morse.
File Pràctica 2 (Ampliació)
Ampliació i reestructuració guiada de la pràctica 2
File Pràctica 3
Protocol d'enllaç amb transferència fiable
File Pràctica 4
Eines de configuració i gestió de xarxa.
File Pràctica 5
Virtualització de màquines i de xarxa
Modificador const en C
Descripció detallada del modificador "const" en els llenguatges de programació.
Diferències entre Array i Apuntador en C
Diferències entre Array i Apuntador en C