Pràctiques

Pràctiques de l'assignatura de Xarxes de Comunicació
Llibreria complementària

Llibreria complementària per fer la pràctica 2 i 3. Conté el mòdul "ether" per bloc de bytes i el mòdul "timer" estès a 10 minuts. Aquesta llibreria està compilada amb el mòdul "ether" implementat amb callback per a la recepció. La funció que se li passa a on_message_received() serà cridada quan el receptor tingui un missatge rebut.

Exemple de Makefile

Exemple de Makefile quan es volen diferents executables segons certes definicions de constants

Pràctica 2

Implementació de protocol d'accés al medi CSMA sobre xarxa local morse.

Capa Lan compilada de referència

Disposeu de la capa Lan compilada. Hi ha 2 versions, amb la capa Ether Normal i amb la Ether Invertida. La podeu fer servir com a referència de comportament respecte la vostra capa Lan o bé per avançar amb la Pràctica 3 independent de la vostra Pràctica 2.