Curs monogràfic: Tecnologia pneumàtica


En aquest curs es pretén:

  • Conèixer el principis de la tecnologia neumàtica: generació de l'energia neumàtica i elements d'un circuit pneumàtic.
  • Desenvolupar un projecte d'aplicació d'una estació de manipulació per una cèl·lula flexible.

 

Principis bàsics de la tecnologia neumàtica:

  • Sessió 1. Fonaments físics de la neumàtica.
  • Sessió 2. Generació i preparació de l'aire comprimit.
  • Sessió 3. Accionaments neumàtics i electroneumàtics. Components de les instal·lacions d'aire comprimit.


Projecte d'ampliació d'una estació de manipulació per una cèl·lula flexible.

  • Sessió 4. Elements principals d'una aplicació neumàtica. Càlcul de l'aplicació. Recerca i selecció d'elements. Configuració terminals de electrovàlvules. Unitat manteniment. Conceptes: Monoestable/Biestable, Pressions/Consums i Estalvi energètic.