Esteu aquí: Inici Assignatures Tecnologies Complementàries 1 Guia del curs

Guia del curs

Descripció general

Aquesta assignatura és, en realitat, un conjunt de activitats curtes inconnexes que persegueixen habituar a l'estudiant a treure el màxim profit de formats de treball poc habituals en els graus acadèmic però freqüents en altres àmbits. Aquest és el cas de seminaris, conferències o tallers. Com a guany lateral, l'estudiant.

Aquest curs s'ha estructurat en:

 • Curs monogràfic TIC i sostenibilitat, en que es treballarà el paper de les TICs i el desenvolupament sostenible.
 • Curs monogràfic de tecnologia pneumàtica, que té per objectiu conèixer els principis de la tecnologia pneumàtica.
 • Seminari de comunicació oral i escrita, amb l'objectiu de donar eines i recursos per aconseguir millorar tant la comunicació oral com l'escrita.
 • Taller de disseny de plaques de circuït imprès, tutorial presentant tots els passos que intervenen en el disseny i la construcció d’un prototipus sobre una placa de circuit imprès.
 • Seminari d'eines de comunicació cooperativa, té per objectiu presentar les eines anomenades col·laboratives i la forma d'usar-les per a la realització de treballa de grup.
 • I per últim, amb l'objectiu d'apropar les TICs a l'empresa es realitzaran dues visites a empreses i una conferència.

L'assignatura està impartida per els professors:

Pere Busquets, Pere Palà, Sebastià Vila, Rosa Giralt, José Juan de Felipe

Format de les activitats

Les eines emprades per a la realització de les activitats de l'assignatura són:.

Conferència

 • Activitat curta de 2h de durada, en la que el conferenciant qui té el protagonisme. Opcionalment es pot acompanyar d'un torn de preguntes o d'un petit col·loqui amb el públic al final.
 • El conferenciant, en general, no ha de subministrar cap tipus de material però, si utilitza transparències, es publicaran a la web.
 • Els estudiants hauran de fer un petit informe sobre la conferència en que es resumeixin les principals idees i arguments. En funció de la conferència es demanarà la seva opinió crítica sobre les tesis o conceptes expressats pel conferenciant.
 • No requereix preparació prèvia per part de l'estudiant.

Seminari

 • Durada d'unes 4 hores aproximadament. Es possible que per questions d 'encaix d'horaris s'hagi de fer en blocs de dues hores.
 • L'objectiu és fer una activitat en que el professor fa una feina expositiva però amb interacció dels estudiants. Els estudiants poden haver de realitzar un treball de preparació
 • L'avaluació es fa a través de l'entrega d'un petit treball relacionat que consolida l'activitat.

Taller

 • Durada d'unes 4 hores aproximadament. Possiblement en blocs de dues hores per compatibilitzar-ho amb la graella horària.
 • En un espai de tipus laboratori / taller o aula convencional.
 • Activitat dirigida a que l'estudant practiqui una tècnica, una aplicació, o experiment o qualsevol altra cosa de tipus «hands-on».
 • Els estudiants entreguen un informe de l'activitat o bé s'avalua el producte resultant de l'activitat.

Curs monogràfic

 • Durada d'unes  5 a 6 sessions de dues hores en format de curs estàndard.
 • El format és el d'una assignatura convencional però de curta durada. Més aviat pensada per a activitats expositives principalment.
 • Avaluació clàssica: exercicis, petita prova, test, informe o el que s'escaigui.

Visita

 • Visita a empresa o qualsevol altre cosa interessant fora d'escola.
 • Durada de 4 hores compactes.
 • L'avaluació es fa amb l'entrega d'un informe.

 

Avaluació

La qualificació final de l’assignatura es realitza en base a 3 elements:

1. L’avaluació del treball autònom de l’estudiant (A). Aquesta component conté tant el progrés fet en els aspectes teòrics com en els pràctics. La seva mesura es realitza en base als informes i treballs dirigits obligatoris entregats durant el curs.

2. L’avaluació dels treballs realitzats en els tallers (T). Es realitza a partir d’una entrega presencial dels treballs realitzats en els tallers que pot comportar una presentació pública i la confecció d’una memòria o informe.

3. L’avaluació final (F). Es fa a través d'un examen parcila i un final. Aquest últim té natura global i integra principalment els coneixements adquirits en els cursos.

Nota final: (0,3:0,4)*A + (0,3:0,4)*P + 0,3 *F