Esteu aquí: Inici Assignatures Tecnologies Complementàries 1 Comunicació eficaç oral i escrita

Introducció a la competència genèrica Comunicació eficaç oral i escrita

Breu explicació de què és i perquè cal la competència genèrica

En les activitats dels enginyers la comunicació tant oral com escrita esdevenen elements molt importants. En aquest tema es pretenen donar eines i recursos per aconseguir millorar tant la comunicació oral com l'escrita.

S'ha estructurat a l'entorn de un seminari i un taller:

  • Seminari a on es donaran eines i recursos per aconseguir que la redacció de documents es realitzi de forma acurada i per poder transmetre correctament les idees que es pretenen. Taller a on es presenten les pautes per a la redacció de documents i l'ajuda amb eines ofimàtiques.

Material de suport: Apunts de redacció de documents, Disseny de documents, Mòdul de comunicació escrita i Tecnical communication.

  • Taller a on es presentaran tècniques i recursos per facilitar l'exposició del que es vol transmetre i la comprensió del missatge per part de l'auditori que escolta.

Material de suport: Preparació d'una exposició oral, Disseny de presentacions, Mòdul Comunicació oral i eina lliure per fer presentacions.

A la web disposeu d'un recurs molt interessant anomentat Argumenta. Es tracta d'un material didàctic multimèdia adreçat a millorar les destreses en la comunicació oral i escrtita, en l'àmbit acadèmic i professional. Aquest recurs ha estat elaborat per nou universitats catalanes i ha estat dirigit pel Servei de Llengües de la UAB i el Servei de Llengües i Terminologia de la UPC. L'accés al material és lliure.

També us pot ser d'utilitat el fitxer llingüístic del Servei de Llengües i Terminologia de la UPC, que conté diverses fitxes de gramàtica, puntuació, vocabulari... que pot ser convenient de revisar a l'hora d'escriure documents tècnics, treballs o projectes.