Tema 2: Planificació del projecte

Com planificar i fer una oferta del projecte.