Presentacions de classe

Presentacions amb resums dels apunts per passar a classe
Tema 1: El projecte

Presentació de classe del tema 1. Definicions de projecte, tipus de projectes i altres aspectes d'interès.

Innovació

Explicacions sobre la innovació per aplicar-la al projecte

Sostenibilitat i impactes

Recordar aspectes treballats i aprendre els temes necessaris per fer un informe d'impactes un cop acabat el projecte de curs.