Guia del curs

Introducció

TECCOM2 és una assignatura que agrupa un conjunt de tallers disjunts. L'organització d'aquesta assignatura és una simple seqüència dels tallers que encabeix i que són:

  1. Materials i prototipat 3D
  2. Disseny de plaques de circuït imprès
  3. Gestió del sistema operatiu Linux
  4. Comunicació escrita
  5. Visites/conferències (segons l'edició)
Cada taller és una unitat tancada impartida per un professor i amb uns objectius diferenciats de la resta de tallers.

Calendari

El podeu trobar aquí.

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es la suma ponderada de l'avaluació de cadascun dels tallers que la formen segons el següent esquema (assumint que la nota de cada taller va de 0 a 10):
N = min [10 , ( 1/3 Escriptura + 2/9 Prototipat 3D + 2/9 PCB + 2/9 Gestió SO ) + Visites]
Observacions:
  • L'avaluació de cada taller es fa durant el període assignat al taller en qüestió
  • En aplicació de la normativa acadèmica de grau, qualsevol actuació fraudulenta d'un estudiant que tingui com a objectiu la variació de l'avaluació es penalitzarà qualificant l'assignatura (no el taller!) amb la nota de zero.

Professorat

El professorat que impartirà cada taller durant aquest curs és el següent:
Taller
Professor
Materials i prototipat 3D Marc Soler
Disseny de plaques de circuït imprès Pere Palà
Gestió del sistema operatiu Linux Sebastià Vila
Comunicació escrita Sebastià Vila
Visites/conferències

Consideracions específiques COVID

En atenció a la situació pandèmica us recordem les normes generals que caldrà complir obligatòriament i que podeu trobar aquí.