Pràctiques

Pràctiques de l'assignatura de Xarxes de Comunicació
Llibreria complementària

Llibreria complementària per fer la pràctica 2 i 3. Conté el mòdul "ether" per bloc de bytes i el mòdul "timer" estès a 10 minuts. Aquesta llibreria està compilada amb el mòdul "ether" implementat amb callback per a la recepció. La funció que se li passa a on_message_received() serà cridada quan el receptor tingui un missatge rebut.

Pràctica 2

Implementació de protocol d'accés al medi CSMA sobre xarxa local morse.