Exemple de Makefile

Exemple de Makefile quan es volen diferents executables segons certes definicions de constants