Material Teòric

Material d'ajuda per les classes de teoria
Recursos per a estudiants

Recursos per estudiants proporcionats pels autors del llibre "Computer Networking: A Top-Down Approach" Kurose & Ross. En aquesta web es troben les transparències en les que es basa aquest curs i altres recursos interessants. Especialment hi ha unes animacions interactives que ajuden a entendre els conceptes.

1. Introducció

Transparències del tema introductori. Associades al llibre "Computer Networking" 8ed. de J. F. Kurose i K. W. Ross.

2a. Capa d'enllaç i xarxa local

Transparències sobre la capa d'enllaç i les xarxes d'àrea local. Associades al llibre "Computer Networking" 8ed. de J. F. Kurose i K. W. Ross.

2b. Protocol fiable

Transparències sobre la implementació d'un protocol fiable. Associades al llibre "Computer Networking" 6ed. de J. F. Kurose i K. W. Ross.

3. Capa de xarxa

Transparències sobre la capa de xarxa. Associades al llibre "Computer Networking" 6ed. de J. F. Kurose i K. W. Ross.

4. Capa de transport

Transparències sobre la capa de transport. Associades al llibre "Computer Networking" 6ed. de J. F. Kurose i K. W. Ross.