Composició i information hiding

Objectiu

L'objectiu d'aquest capítol és elaborar una mica més el concepte de classe i instància tot i introduïnt el concepte de composició i la notació UML per expressar-la. Així mateix s'explica el principi d'Information Hiding i, de manera col·lateral el mecanisme de valor per omisió d'un paràmetre.

Temari

 1. Classes i instàncies
 2. La classe Moneder
 3. Diagrames de classe UML
 4. Mòduls, classes i programes
 5. Information hiding
 6. Paràmetres: valors per omisió

  Referències

  Principals

  També és interessant que consulteu les següents entrades de la wikipèdia:

  Complementàries

  És interessant fullejar l'article seminal en que Parnas explica per primera vegada les idees bàsiques del principi d'information hiding. La referència és:

  D. Parnas, "On The Criteria To Be Used in Decomposing Systems into Modules", Communications of the ACM, 15(2), pp. 1053-1058, Association for Computing Machinery, 1972.