Material auxiliar

Jocs de transparències de teoria i altres, organitzats per temes

Temes de teoria

lliçódescripciótransparències
1 Objectes objectes.pdf
2 Infomation hidding
hiding.pdf
3 Mètodes especials especials.pdf
4 Herència herencia.pdf
5 Excepcions excepcions.pdf
6 Diagrames UML uml.pdf
7 Recursivitat 1
recursivitat.pdf
8 Recursivitat 2
9 Cost en temps temps.pdf
10 Estructures de dades lineals edlineals.pdf
11 Arbres 1 arbres.pdf
12 Arbres 2 arbres2.pdf

Temes auxiliars

tema
descripciótransparències
1 Introducció al control de versions
svn-1.pdf