Orientació a objectes 1

Objectius

 • Familiaritzar-se amb els dissenys orientats a objectes, especialment amb la interrelació entre objectes.
 • Aprendre algunes abstraccions útils com ara la corresponent als intèrprets de comandes.
 • Practicar el disseny guiat per tests i les formes de fer testing.
 • Aprendre a usar Sphinx per generar i mantenir la documentació associada a un projecte de programari.

Material

Lliurables

Cal lliurar

 • Tarfile comprimit de la pràctica completa. Ha d'incloure:
 1. El codi font del projecte. Només ha de contenir els fitxers necessaris (no fitxers ~, no fitxers de prova, etc.)
 2. La documentació en format html, que contindrà com a mínim:
  1. Una descripció del projecte i dels seus mòduls
  2. Una descripció de cada mòdul. A tal efecte cal documentar correctament el mòdul usant la sintaxi reST i després incorporar de forma automàtica aquesta documentació usant les construccions necessàries de Sphinx.
  3. Un petit manual d'usuari en que s'indiqui com cal engegar el producte i com s'ha de fer servir.

Es valorarà

 • L'elegància i correctesa del codi.
 • La qualitat i exhaustivitat dels tests.
 • L'organització i claredat de la documentació.
 • La correcció de redacció, sintàctica i ortogràfica.
 • Que la documentació estigui escrita en anglès (tot i no ser obligatori)