exemple suport Pràctica 1

Exemple Sphinx

Exemple de documentació generada amb Sphinx. Conté l'original de la documentació (font) i també la documentació generada en format HTML.