Esteu aquí: Inici Assignatures Processament Digital de Senyal Recursos

Recursos

File Bibliografia
File Taules i figures
File rec_so.m
File play_so.m
File f_TF.m
File Descripció d'Arduino DIPSE Shield (nova versió de color negre)
Com és físicament i com utilitzar la placa Arduino DIPSE Shield. El jack d'àudio té incorporat un filtre pas alt de 1r ordre amb suma de contínua de 2.5V i va a l'entrada A0 del convertidor AD.
Descripció d'Arduino DIPSE Shield (antiga versió de color verd)
Com és físicament i com utilitzar la placa Arduino DIPSE Shield
File adc2pwm
Extract the folder adc2pwm. Open a terminal in this folder and, with the Arduino connected to an USB port, execute make. To avoid 'sudo' before 'make' add yourself to the dialout group: 'sudo adduser your_username dialout'. In order to refresh group permissions you have to logout and login again or you can execute 'newgrp dialout'.
File printf2serial
Extract the folder printf2serial. Open a terminal in this folder and, with the Arduino connected to an USB port, execute make. The module printf2serial is initialized with init_stdout() in main.c. You have to use the appropriate flags in Makefile.
File Oscil·lador digital (Proakis)
File osc_int8_t
File osc_int16_t
File ps2
Sobre la captura de dades fora de context
Ja van uns quants anys que malgrat tots els codis que heu escrit per a determinar la freqüència d'interrupció d'un timer (per exemple el timer/counter0), quan arriba el moment de fer un exercici d'examen em dieu que el prescaler s'ha de multiplicar per 2. Ho dieu amb seguretat, amb contundència, perquè ho heu vist escrit en una equació... però heu llegit les paraules o frases al voltant de l'equació?
File Sinusoidal Stady-State Response of Discrete-Time Systems
File PDS_clk_meas.tar.bz2 (obsolet)
Extract the folder PDS_clk_meas. Open a terminal in this folder and, with the Arduino connected to an USB port, execute make. To avoid 'sudo' before 'make' add yourself to the dialout group: 'sudo adduser your_username dialout' (don't forget to logout and login again).
File PRINTF_with_ AVR_GCC.tar.bz2 (obsolet)
After extracting the file you will find two folders. The _INT folder and the _FLOAT folder. You will find comments in osc.m. Executing make in the folder also opens picocom.