Exemple d'interrupció port sèrie

Exemple d'interrupció port sèrie en recepció. Codi font en assemblador.

application/octet-stream prac6_1.S — 1.5 KB