Temari

Temari detallat de Dispositius Programables

1. Introducció

 • Història
 • Els nivells de jerarquia en computadors
 • Mesures de rendiment
 • Descripció d'arquitectures simples
 • Descripció global dels microcontroladors AVR d'Atmel

 

2. Disseny i Arquitectura del joc d'Instruccions

2.1 Posicions de Memòria i Operacions

 • Nombre d'operands i llargada

2.2 Modes d'adreçament

 • Immediat, directe, indexat, ...

2.3 Tipus d'instruccions

 • Moviment de dades
 • Comparacions i Condicionals
 • Crides a procediments
 • Entrada / Sortida

2.4 Format de Dades

 • Big Endian, Little Endian
 • ASCII, Complement a 2, ...

 

3. Llenguatge Assemblador

3.1 Definició

 • Què és Assemblador
 • Perquè fer servir Assemblador

3.2 Directives i Macros

3.3 El procés d'Assemblat

 • Codi font, Codi objecte, el Linkador, el Programador

3.4 Tècniques amb llenguatge Assemblador

 • Traducció d'instruccions d'alt nivell a Assemblador
 • Pas de paràmetres
 • Ús de la pila i la recursivitat
 • Treball amb taules

 

4. Mòduls i perifèrics dels AVR

 • Ports d'entrada / sortida, Temporitzadors, Convertidors AD, ...
 • Control dels perifèrics per enquesta o interrupció

 

5. Disseny de la unitat de procés

5.1 Organització de la CPU

 • Conjunt de registres, Els Busos, Datapath, Entrades / Sortides

5.2 Temporització de la CPU

 • Rellotges
 • Cicles d'instrucció, Pipeline

5.3 Disseny d'opcodes