Pràctiques

Pràctiques de l'assignatura
Pràctica 1

Sessió introductòria i descriptiva tant de les eines que es faran servir, com del kit Arduino

Pràctica 6

Comunicació serie asíncrona fent ús de les interrupcions