Bibliografia

Bibliografia de referència de l'assignatura de Dispositius Programables.
 • Manual de referència del microcontrolador ATmega328p de ATMEL.

  http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8271.pdf
  Document de consulta bàsic especialment per les pràctiques

 • Dhananjay V. Gadre. Programming and Customizing the AVR Microcontroller. McGraw Hill.

  Llibre molt pràctic

 • Andrew S. Tanenbaum. Structured Computer Organization. Prentice Hall International.

 • Linda Null, Julia Lobur. The Essentials of Computer Organization and Architecture. Jones and Bartlett publishers.

 • M. Abd-El-Barr, H. El-Rewini. Fundamentals of Computer Organization an Architecture. Wiley Interscience.