Format de la memòria

Format de la memòria del TFG. Versió 6.1
Format LaTeX pel TFG

Tarfile amb la documentació, la classe latex (format) i les plantilles per la memòria del TFG.