Pràctiques curs 10/11

Pràctica 2

Shift registers and resistors deliver multiphase sine waves

Pràctica 4

El comparador amb histèresi: construcció d'una alarma

Pràctica 6

Condicionament del senyal d'un sensor de temperatura