Sostenibilitat i impactes

Recordar aspectes treballats i aprendre els temes necessaris per fer un informe d'impactes un cop acabat el projecte de curs.