Pràctica 7

Operacions aritmètiques amb més precisió.