Pràctica 6

Comunicació serie asíncrona fent ús de les interrupcions