Recomanacions COVID per a l'estudiantat

Pautes que cal seguir individualment per tal de minimitzar el risc COVID.