Disseny de plaques de circuït imprès

KiCad: Conjunt de tutorials bàsics

Conjunt de tutorials bàsics. Es tracta d'un paquet de vídeos curts que demostren tot el procés d'ús de KiCad. ATENCIÓ: Aquests tutorials fan servir una versió de KiCad antiga. Tot i que els conceptes de KiCad són els mateixos, hi ha algunes diferències, sobretot pel que fa a la interfície d'usuari.