Treball Curs 2011-2012: El cotxe elèctic

Tutorial de Prolog

Apunts, exercicis i referències del tutorial sobre el llenguatge de programació Prolog