Bases de dades i Mendeley

Com cercar informació i com utilitzar el gestor de referències